Thông tư Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Số ký hiệu văn bản 31/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 26/12/2018
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động việc làm
Người ký duyệt Lê Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm TT312018BLDTBXH.pdf