Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 56/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022
Hình thức văn bản NGHỊ QUYẾT
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt CHỦ TỊCH: Triệu Đình Lê
Tài liệu đính kèm 56.2021.NQ-HĐND.pdf