V/v báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020.
Số ký hiệu văn bản 1911/SLĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 08/12/2020
Ngày hiệu lực 08/12/2020
Trích yếu nội dung V/v báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020.
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Công văn báo cáo phòng, chống mại dâm năm 2020.pdf