Về việc báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1910/SLĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 08/12/2020
Ngày hiệu lực 08/12/2020
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Công văn về việc báo cáo công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.pdf