V/v tạm dừng đưa đối tượng vào Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1863/SLĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 28/11/2020
Ngày hiệu lực 28/11/2020
Trích yếu nội dung V/v tạm dừng đưa đối tượng vào Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm CV về việc tạm dừng đưa đối tượng vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.pdf