BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH CAO BẰNG
---------------------------------------------------------------------


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 6 473
  • Tổng lượt truy cập: 892737
  • Tất cả: 644
Đăng nhập
Tổng số: 1709
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/TM-SLĐTBXH 17/03/2023 Tham gia tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống an sinh xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 714
4260/QĐ-SLĐTBXH 16/11/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 751
Tải về 376
4258/QĐ-SLĐTBXH 15/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 221
Tải về 119
4029/QĐ-SLĐTBXH 31/10/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 102
Tải về 17
4019/QĐ-SLĐTBXH 31/10/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 139
Tải về 264
18/2022/TT-BLĐTBXH 30/09/2022 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 112
Tải về 17
3361/QĐ- SLĐTBXH 16/09/2022 V/v Thành lập Ðoàn điều tra tai nạn lao động
Lượt xem: 97
Tải về 8
3030/QĐ-SLĐTBXH 29/08/2022 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 92
Tải về 6
2950/QĐ-SLĐTBXH 26/08/2022 V/v công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 116
Tải về 15
2481/QĐ-SLĐTBXH 18/08/2022 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 93
Tải về 4
2782/QĐ-SLĐTBXH 15/08/2022 Về việc công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 87
Tải về 0
2782/QĐ-SLĐTBXH 15/08/2022 V/v công bố công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 111
Tải về 10
2781/QĐ-SLĐTBXH 12/08/2022 v/v công bố ,công khai kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước năm 2022thực hiện các CTMTQG của cơ quan Sở Lao động-TBXH
Lượt xem: 82
Tải về 0
2644/QĐ-SLĐTBXH 28/07/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 76
Tải về 0
2644/QĐ-SLĐTBXH 28/07/2022 Quyết định công khai bổ sung dự toán năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - TBXH
Lượt xem: 166
Tải về 0
2606/QĐ-SLĐTBXH 27/07/2022 Về việc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 91
Tải về 3
2604/QĐ-SLĐTBXH 26/07/2022 V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 118
Tải về 14
1097/BC-SLĐTBXH 14/07/2022 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 89
Tải về 0
2180/QĐ-SLĐTBXH 23/06/2022 Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc bộ tại Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 91
Tải về 6
2115/QĐ-SLĐTBXH 17/06/2022 V/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 cơ quan Sở Lao động-TBXH tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 82
Tải về 0
12345678910...