BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH CAO BẰNG
---------------------------------------------------------------------


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH
STT Họ và tên Chức vụ Phòng ban Số máy điện thoại
 Cơ quan   NR  Di động
1 Hoàng Thị Mỹ Hảo Giám đốc Lãnh đạo Sở       3.852.646       
2 Lãnh Xuân Huyên Phó giám đốc Lãnh đạo Sở       3.953.534      3.854.719  
3 Phạm Viết Công Phó giám đốc Lãnh đạo Sở       3.853.337    
4 Nông Minh Huân Phó giám đốc Lãnh đạo Sở       3.888.262    
5 Nông Thị Duyên Chánh văn phòng Văn phòng Sở       3.854.079      3.851.919 0914.996.448
6 Nguyễn Văn Chung Phó văn phòng Văn phòng Sở       3.857.731   0983.565.183
7 Nông Thị Khánh Ly Chuyên viên Văn phòng Sở       3.828.389   0812.020.888
8 Triệu Thị Nhâm Tạp vụ Văn phòng Sở       3.857.731      3.857.143 0859.589.668
9 Nguyễn Mạnh Toàn Lái xe Văn phòng Sở       3.857.731 3.851.945 0915.410.757
10 Phạm Hữu Luân Lái xe Văn phòng Sở       3.857.731   0983.176.989
11 Nông Thị Hoa Văn thư Văn phòng Sở       3.852.162      3.500.775 0943.406.966
12 Nguyễn Thanh Nga Lái xe Văn phòng Sở       3.857.731      3.767.888 0906.021.828
13 Nguyễn Thị Xuân Trưởng phòng VL-ATLĐ          953.376      3.760.514 0915.356.389
14 La Nguyễn Huệ Phó Trưởng phòng VL-ATLĐ          953.376      3.852.104 0398.418.993
15 Bế Hoàng Huỳnh Chuyên viên VL-ATLĐ          953.376   0987.999.880
16 Đỗ Minh Trọng Chánh thanh tra Thanh tra Sở       3.854.040         850.555 0915.136.351
17 Vũ Thị Luyến Phó chánh thanh tra Thanh tra Sở       3.854.040    
18 Đặng Quang Tùng Phó chánh thanh tra Thanh tra Sở       3.854.040   0982.588.131
19 Bế Thị Thu Chuyên viên Thanh tra Sở 3.854.040   0914.857.866
20 Nguyễn Trọng Huân Trưởng phòng BVCSTE       3.852.236      3.856.538 0943.925.538
21 Nguyễn Thị Hường Phó trưởng phòng BVCSTE       3.852.236   0983.571.172
22 Mã Thị Phượng Chuyên viên BVCSTE       3.852.236   0916.165.116
23 Đinh Thị Ngai Phó trưởng phòng BVCSTE       3.852.236   0915.867.268
24 Nguyễn Hồng Vân Chuyên viên BVCSTE 3.852.236   0915.046.501
25 Hoàng Thị Xuyến Trưởng phòng BTXH       3.854.078      3.858.742 0986.434.332
26 Nông Thị Dung Phó trưởng phòng BTXH 3.854.078   0945.041.916
27 Nguyễn Khánh Bằng Chuyên viên BTXH       3.854.078   0947.776.000
28 Nguyễn T. Thu Hằng Chuyên viên BTXH       3.854.078   0919.775.100
29 Bế Thị Giang Trưởng phòng NCC       3.853.531      3.853.064 0988.982.946
30 Dương Thị Thu Hường Phó trưởng phòng NCC  3.853.531   0949.680.569
31 Trần Công Định Phó trưởng phòng NCC 3.853.531   0942.062.808
32 Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên NCC       3.853.531   0945.102.882
33 Hoàng Thu Hương Chuyên viên NCC       3.821.189   0974.681.858
34 Triệu Thị Nhung Trưởng phòng KHTC       3.854.011 3.857.764 0915.424.209
35 Hoàng Thu Trang Phó trưởng phòng  KHTC       3.854.011   0916.158.966
36 Trương Mạnh Hùng Chuyên viên KHTC       3.854.011   3.505.888
37 Hoàng Thị Diệp Chuyên viên KHTC       3.854.011   0914.215.288
38 Đào Ái Loan Chuyên viên KHTC       3.854.011   0924.281.916
39 Đinh Ngọc Trung Chuyên viên KHTC 3.854.011   0988.000.003
40 Đào Văn Thủy Trưởng phòng LĐ-TL-BHXH 3.854.030   0859.162.818
41 Lương Ngọc Huyền Phó trưởng phòng LĐ-TL-BHXH 3.854.030   0915.425.420
42 Trần Thị Hạnh Chuyên viên LĐ-TL-BHXH       3.854.030   0912.963.369
43 Nguyễn Thúy Bình Chuyên viên LĐ-TL-BHXH       3.854.030   0948.179.186
44 Hoàng Văn Thượng Trưởng phòng PCTNXH       3.853.752 3.750.324 0915.425.389
45 Bế Minh Nhuận Phó trưởng phòng PCTNXH       3.853.752    
46 Đàm Văn Hiếu Chuyên viên PCTNXH       3.853.752 3.857.745 0977.514.688
47 Nông Quang Hợp Chuyên viên PCTNXH       3.853.752   0972.375.666
48 Lý Thị Giếng Chuyên viên PCTNXH       3.853.752   01695.123.678
49 Nông Thị Linh Chuyên viên PCTNXH       3.853.752        
50 Nông Thị Thanh Huyền Trưởng phòng Dạy nghề       3.853.806   0835.688.389
51 Nguyễn Thị Nhung Phó trưởng phòng Dạy nghề       3.853.806   0915.516.456
52 Lê Chí Khiêm Chuyên viên Dạy nghề       3.853.806   0916.516.696