Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 692
  • Trong tuần: 3 931
  • Tổng lượt truy cập: 981756
  • Tất cả: 1528
Đăng nhập
Công bố Kết quả công bố, công khai TTHC của Sở Lao động-TBXH trong năm 2022
Lượt xem: 123

Trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu và Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố 04 Quyết định[1], cụ thể:

Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 06 TTHC công bố mới; 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 13 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; phê duyệt 13 quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Quyết định 621/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công bố: 12 TTHC mới ban hành cấp tỉnh, 03 TTHC mới ban hành cấp huyện, thành phố; công bố 15 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 13 TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính của lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm.

Quyết định số 917/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 20 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 TTHC được sửa đổi bổ sung; 04 TTHC bị bãi bỏ; 23 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 23 TTHC đã thực hiện rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính của lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 33 TTHC mới ban hành; 01 TTHC sửa đổi, bổ sung; 30 TTHC bị bãi bỏ; 33 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội.

Tiếp tục công khai 117 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng; 28 TTHC cấp huyện, 12 TTHC cấp xã. Đồng thời, đăng tải nội dung các quy trình nội bộ, quy trình liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực của Sở trong việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://soldtbxh.caobang.gov.vn để tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp tỉnh: 31 TTHC thực hiện mức độ 3; 86 TTHC thực hiện mức độ 4, đạt  tỉ lệ 100%.

Văn phòng Sở

[1] Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Quyết định số 917/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 21/9/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...