Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 6 589
  • Tổng lượt truy cập: 892853
  • Tất cả: 760
Đăng nhập
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Lượt xem: 43

Chiều ngày 12/5/2023, Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028

anh tin bai

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngọc Văn Phán – Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở; các đồng chí lãnh đạo Sở, đại diện cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và 102 đại biểu đại diện cho đoàn viên của 06 công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

anh tin bai

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã được, chỉ ra những hạn chế yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ lâm thời, giai đoạn 2021 - 2023, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. 

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Thượng – Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Lao động – TBXH phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ lâm thời đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng ưu thế của internet và mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được đảm bảo. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn. Quy chế dân chủ tại cơ sở được thực hiện hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và người lao động.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Nông Thị Duyên – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Lao động – TBXH, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội trình bày báo cáo tại Đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ lâm thời, giai đoạn 2021 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CCVCNLĐ trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công đoàn. Phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCVCNLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chuyên môn trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội biểu dương, ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng chí cũng có ý kiến góp ý đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của Đại hội.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Ngọc Văn Phán, – Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TBXH trong nhiệm kỳ lâm thời. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, lấy lợi ích của đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn, đặc biệt là quan tâm, chăm lo tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Ngọc Văn Phán – Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - TBXH nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Hoàng Văn Thượng - Phó Giám đốc Sở lao động - TBXH được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở lao động - TBXH nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

anh tin bai

Ảnh: Đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

anh tin bai
anh tin bai

Ảnh: Một số hình ảnh tại Đại hội

 

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, SỞ LĐ-TB&XH

Tin khác
1 2 3 4 5  ...