Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 3 805
  • Tổng lượt truy cập: 981890
  • Tất cả: 826
Đăng nhập
Hội nghị Tập huấn triển khai Dự án 8
Lượt xem: 128

Thực hiện Kế hoạch số 1610/KH-SLĐTBXH ngày 10/10/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngày 17/10/2022 tại Hội trường Nhà khách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Hội nghị Tập huấn hướng dẫn thực hiện Dự án 8 “Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em; Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022.Tham dự Hội nghị có 166 đại biểu là các đồng chí đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Các đồng chí là lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh, Hội liên hiệp phụ nữ các huyện; Lãnh đạo UBND các xã vùng III thuộc 09 huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham dự.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ích Chánh – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Dự án 8 đã nhấn mạnh: “Công tác Bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm được thể hiện qua các chương trình: Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; có cán bộ nữ tham gia trong Ban thường vụ Đảng ủy hoặc ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo…”   Đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu các nội dung thuộc dự án 8 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn số 2086/HD-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ích Chánh – Phó giám đốc Sở, phó trưởng Ban Dự án 8 phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, đánh giá tình hình thực tế tại địa phương và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới để triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 - 2025 và các nội dung triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./.

Ảnh: một số hình ảnh thảo luận tại Hội nghị

 

PHÒNG TRẺ EM & BÌNH ĐẲNG GIỚI

Tin khác
1 2 3 4 5  ...