Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 726
  • Trong tuần: 3 965
  • Tổng lượt truy cập: 981790
  • Tất cả: 1562
Đăng nhập
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 109

Chiều 21/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, ngành thực hiện công tác CCHC đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, đã góp ý đối với 229 dự thảo, tiến hành tự kiểm tra đối với 60 văn bản. Hệ thống thông tin một cửa điện tử tiếp tục vận hành hiệu quả, tiếp nhận giải quyết qua phần mềm trên 148.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, giải quyết đúng hạn trên 140.500 hồ sơ, đang giải quyết hơn 4.400 hồ sơ, giải quyết trễ hạn gần 3.100 hồ sơ. Việc thực hiện xác định chỉ số CCHC năm 2021 được triển khai nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác, công bằng, phát huy sự tham gia của các sở, ngành trong việc đề xuất ý kiến, tham mưu đảm bảo nâng cao chất lượng CCHC. Kết quả, năm 2021 có 2/30 đơn vị xếp loại tốt, 25/30 đơn vị xếp loại khá, 3/30 đơn vị xếp loại trung bình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC. Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác CCHC; cần có sự ưu tiên tập trung cao nhất cho nội dung cải cách thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp huyện, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện, xã.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện CCHC ở từng cấp, ngành, lĩnh vực, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao chất lượng công tác CCHC.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể, đơn vị đoạt giải tại Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính” tỉnh năm 2021.

Nhân dịp này, 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; công nhận 28 sáng kiến và trao giải thưởng 10 sáng kiến của các cá nhân, tập thể, đơn vị đoạt giải tại Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp về CCHC” tỉnh năm 2021.

 
Kim Dung - Dương Liễu
Tin khác
1 2 3 4 5