Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 744
  • Trong tuần: 3 983
  • Tổng lượt truy cập: 981808
  • Tất cả: 1580
Đăng nhập
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
Lượt xem: 172

Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-SLĐTBXH ngày 17/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, ngày 14/9 và ngày 15/9/2022 tại Hội trường Nhà khách Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Tham dự hội nghị tập huấn, có 345 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực giảm nghèo của các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo và công chức văn hoá , xã hội - phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội (lớp 01 có 175 đại biểu của các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và Thành phố; lớp 02 có 170 đại biểu của các huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Thạch An và Hòa An).

Đ/c Nguyễn Ích Chánh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH  khai mạc Hội nghị tập huấn

Hội nghị đã triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triền mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gia đoạn 2021-2025; Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; các văn bản của Trung ương, của tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025...

Hình ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiếp thu, thảo luận về các chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2022; Trong quá trình trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã trao đổi với Hội nghị những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở đã lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các cơ sở đã, đang chưa tìm được phương án giải quyết; Những vướng mắc chưa thể tháo gỡ ngay, Sở và phòng chuyên môn tiếp thu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, định hướng.

Hình ảnh: Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị 

Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; qua đó, nắm được các nội dung để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 đúng quy định và hiệu quả mục tiêu của chương trình đã đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn./.

Phòng Bảo Trợ xã hội

Tin khác
1 2 3 4 5  ...