Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 3 797
  • Tổng lượt truy cập: 981882
  • Tất cả: 818
Đăng nhập
Giải báo chí tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 128

Hội đồng Giải báo chí tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 1389/QĐ-HĐGBC ngày 30/9/2022 ban hành Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I.

Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng nhằm tôn vinh, trao giải những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh là cơ quan chỉ đạo và trao giải; Hội Nhà báo Cao Bằng là cơ quan tham mưu triển khai thực hiện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2023 nhằm tôn vinh, trao giải những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Tăng cường truyền thông rộng rãi những thành tựu, kết quả trong thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Cao Bằng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tác giả/nhóm tác giả tham gia giải là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí viết về tỉnh được đăng tải, phát trên báo, đài, tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Tác giả có tác phẩm tham dự giải không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp các tác giả có tác phẩm báo chí sau khi trao giải thưởng mà phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên sẽ bị thu hồi giải; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định.

Tác giả là thành viên của Hội đồng tổ chức Giải Báo chí không được đăng ký tác phẩm tham gia giải (bao gồm Hội đồng Giải Báo chí, Hội đồng chấm Giải Báo chí, thư ký và các thành viên giúp việc cho Hội đồng chấm giải).

Tác phẩm/chùm tác phẩm tham dự Giải Báo chí phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí gồm báo in/tạp chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của tỉnh hoặc Trung ương.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tối đa 2 tác phẩm cho tất cả các loại hình báo chí gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Về tiêu chí xét trao giải, tác phẩm được trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các loại hình báo chí gồm: báo in/tạp chí in, báo điện tử/tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình từ ngày 1/3/2022 - 30/3/2023.

Là tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa; bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục. Phản ánh kịp thời, cập nhật chính xác các diễn biến, sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo; phê phán, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, bao gồm: báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), báo điện tử và ảnh báo chí.

Những tác phẩm báo chí đã đoạt giải ở các cuộc thi cấp cao hơn không được tham dự Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2023. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ...). Tác phẩm được xét trao giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền.

Tiêu chí riêng đối với từng loại tác phẩm báo chí

Báo in, tạp chí in: mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên phản ánh về một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

Đối với báo nói (phát thanh), mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 5 kỳ); âm thanh, tiếng nói nhân vật rõ ràng; tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

Đối với báo hình (truyền hình), mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 5 kỳ); kỹ thuật, hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

Đối với báo, tạp chí điện tử, là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in); là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản ánh về cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

Đối với ảnh báo chí, chỉ xét nhóm ảnh, phóng sự ảnh. Tác phẩm ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng; mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh có từ 5 - 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo, tạp chí, báo điện tử hoặc cùng thời điểm xuất bản. Không xét ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý photoshop.

Cơ cấu, số lượng giải, có 50 giải thưởng dành cho 5 loại hình báo chí (5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích); mỗi tác phẩm chỉ được xét trao giải ở 1 loại hình báo chí.

Các tác giả nộp trực tiếp hồ sơ dự giải hoặc gửi qua đường bưu điện. Thời gian nhận tác phẩm trước ngày 31/3/2023 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm: Hội Nhà báo Cao Bằng, số 009, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063.855.499; Email: nhabaocb@gmail.com.

Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2023 sẽ được tuyển chọn và chấm qua 3 vòng, thang điểm 10 theo quy chế và tiêu chí làm việc của Hội đồng Giải Báo chí.

Vòng tuyển chọn, tiến hành ở các chi hội, ban biên tập các cơ quan báo chí. Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự giải tới ban biên tập các cơ quan báo chí để tiến hành tuyển chọn vòng 1 chậm nhất đến hết ngày 30/3 hằng năm. Sau khi sơ tuyển, ban biên tập các cơ quan báo chí gửi các tác phẩm đã được tuyển chọn về Hội đồng Giải Báo chí của tỉnh (qua Hội Nhà báo tỉnh) chậm nhất trước ngày 30/4 hằng năm.

Vòng sơ khảo do Hội đồng chấm Giải Báo chí của tỉnh chấm, những tác phẩm đạt từ 5 điểm trở lên được vào vòng chung khảo. Vòng chung khảo do Hội đồng chấm Giải Báo chí của tỉnh chấm, những tác phẩm đạt từ 6 điểm trở lên được xét với các mức giải tương ứng và đề nghị Hội đồng Giải báo chí tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Đối với các tác phẩm của cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan truyền thông địa phương khác gửi tác phẩm tham gia dự giải cho Hội đồng Giải Báo chí của tỉnh (qua Hội Nhà báo tỉnh) chậm nhất ngày 15/5/2023 (theo dấu bưu điện)

Thời gian chấm giải, bắt đầu từ ngày 16/5 - 5/6 hằng năm. Thời gian công bố và trao giải, dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

2510-Kế hoạch Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2023.pdf

QĐ 1389- Ban hành Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2023.pdf

Nguồn theo Báo Cao Bằng

Tin khác
1 2 3 4 5  ...