Tin tức sự kiện

       Hệ thống các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, phát triển cả về quy mô, chất lượng cũng như hiệu quả đào tạo và đạt những kết quả đáng khích lệ; từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong tỉnh cũng như cung cấp ra thị trường nguồn lao động...