Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các khoa, phòng, trung tâm, trại thực hành thuộc Trường Trung cấp nghề
Số ký hiệu văn bản 1810/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày hiệu lực 31/05/2022
Trích yếu nội dung Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các khoa, phòng, trung tâm, trại thực hành thuộc Trường Trung cấp nghề
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm 1810.QĐ-SLĐTBXH.pdf