Quyết định công khai bổ sung dự toán năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - TBXH
Số ký hiệu văn bản 2644/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định công khai bổ sung dự toán năm 2022 của cơ quan Sở Lao động - TBXH
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC: HOÀNG THỊ MỸ HẢO
Tài liệu đính kèm QD công khai ngân sách 2022 bổ sung DP.pdf
Bieu cong khai ngan sach.xls