Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 733
  • Trong tuần: 3 972
  • Tổng lượt truy cập: 981797
  • Tất cả: 1569
Đăng nhập
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh: Phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực cho chuyển đổi số
Lượt xem: 522
    Sáng 8/2, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chủ trì cuộc họp BCĐ đánh giá công tác chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện CĐS thời gian tới. Tham dự có thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ CĐS tỉnh. Năm 2022, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện CĐS. Đến nay, toàn tỉnh thành lập được 1.462 tổ công nghệ số cộng đồng với 6.502 thành viên. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt 100%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 97%. Hệ thống được kết nối thông suốt với trục liên thông văn bản quốc gia. Ứng dụng một cửa điện tử tỉnh được triển khai đồng bộ đến 100% các sở, ban, ngành và địa phương. Triển khai tích hợp 2.650 chứng thư số chuyên dùng lên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai kết nối 4 cấp. 47,13% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang; 61,82% số thuê bao băng rộng di động có phát sinh lưu lượng; 1.403 doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 83,2% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 13.545 lượt giao dịch, 29.797 hộ sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.
anh tin bai

                                                                Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận cuộc họp

 Hệ thống giám sát an toàn thông tin tỉnh (SOC) được triển khai để giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm, kịp thời các nguy cơ tấn công mạng cho 1.200 máy tính tại các cơ quan, đơn vị, kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)…

        Tuy nhiên, việc triển khai CĐS trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn một số hạn chế như: chưa thu hút được các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển vào CĐS do thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động còn nhỏ hẹp; trình độ nhận thức của người dân về công nghệ thông tin, CĐS còn hạn chế; nguồn nhân lực về CĐS, đặc biệt là nhân lực về an toàn thông tin phục vụ phát triển chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, CĐS còn thiếu; các trang thiết bị, công cụ, phần mềm có bản quyền đặc thù về phân tích, giám sát, điều tra an toàn thông tin phục vụ chưa đầy đủ để bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu tỉnh, các hệ thống quan trọng của tỉnh và các đơn vị, cơ quan nhà nước trên địa bàn…

        Năm 2023, tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu tập trung theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về CĐS với phương châm "Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới"; tập trung đẩy mạnh CĐS trong từng ngành, từng lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động CĐS tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện CĐS, phát triển kinh tế - xã hội. Dịch chuyển Trung tâm tích hợp dữ liệu lên nền tảng điện toán đám mây theo hình thức thuê dịch vụ bảo đảm trung tâm dữ liệu và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ chính phủ số, chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thúc đẩy hỗ trợ CĐS cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm bắt được những công nghệ mới. Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

        Đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân để thúc đẩy CĐS, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền CĐS mạnh mẽ hơn, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực…

 

        Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện công tác CĐS của tỉnh trong năm qua, đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

        Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: CĐS phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực cho CĐS nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất, hiệu quả từ các hoạt động CĐS. CĐS phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, ngành, địa phương nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nguồn lực của quá trình xây dựng chính quyền số của địa phương và nhu cầu thực tiễn của xã hội, của người dân, doanh nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, đặc biệt là tránh hình thức. 

        Các sở, ban, ngành, các thành viên BCĐ, thành viên Tổ giúp việc BCĐ bám sát chủ đề CĐS năm 2023 là "Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới", trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương; tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về CĐS trên địa bàn toàn tỉnh.

        Sở Thông tin và Truyền thông tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh, BCĐ CĐS thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Sở phải thực sự phát huy được vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông quán triệt sâu rộng, tuyên truyền, phổ biến làm thay đổi nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về vị trí, vai trò của CĐS nhằm chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức, hành động của các cấp, ngành, doanh nghiệp, người dân trong tiến trình CĐS. Tiếp thu các ý kiến của các thành viên BCĐ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện Kế hoạch CĐS năm 2023 trình UBND tỉnh trước ngày 10/2/2023 để xem xét, ban hành triển khai thực hiện.

        Các thành viên BCĐ đồng thời là lãnh đạo các sở, ban, ngành quan tâm chỉ đạo thúc đẩy CĐS trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý với quyết tâm cao, quyết liệt, hiệu quả; chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai các nhiệm vụ về CĐS trên phạm vi toàn tỉnh.

        Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát, đánh giá nguồn nhân lực CĐS tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó đề ra các giải pháp bổ sung, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác công nghệ thông tin, CĐS tại các cấp, ngành.

        Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ Đề án CĐS của tỉnh, các kế hoạch về CĐS đã được phê duyệt, ban hành, tham mưu đảm bảo kinh phí, ưu tiên cho thực hiện nhiệm vụ CĐS hằng năm và giai đoạn đến năm 2025 đảm bảo phù hợp, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Theo https://baocaobang.vn/