Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH về việc quy định đào tạo thường xuyên
Số ký hiệu văn bản 43/2015/TT0BLĐTBXH
Ngày ban hành 20/10/2015
Ngày hiệu lực 20/10/2015
Trích yếu nội dung Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH về việc quy định đào tạo thường xuyên
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Người ký duyệt Huỳnh Văn Tí
Tài liệu đính kèm 43.2015.TT-BLDTBXH(ĐT thường xuyên).pdf