Thông tư quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Số ký hiệu văn bản 01/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/01/2019
Ngày hiệu lực 02/01/2019
Trích yếu nội dung Thông tư quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt Lê Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm e1.pdf