Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 54/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh cao Bằng
Hình thức văn bản NGHỊ QUYẾT
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt CHỦ TỊCH: Triệu Đình Lê
Tài liệu đính kèm 54.2021.NQ-HĐND.pdf