**Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng**
NGHỊ QUYẾT CXUAR BCH ĐẢNG BỘ KHÓA XIX VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
Số ký hiệu văn bản 04-NQ/TU
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT CXUAR BCH ĐẢNG BỘ KHÓA XIX VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
Hình thức văn bản Quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt BÍ THƯ: LẠI XUÂN MÔN
Tài liệu đính kèm 4.nghi-quyet-so-04-tinh-uy-ve-xoa-nha-dot-nat.pdf