V/v thông báo về một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đã được bãi bỏ
Số ký hiệu văn bản 1948/SLĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 16/12/2020
Trích yếu nội dung V/v thông báo về một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đã được bãi bỏ
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Công văn gửi cơ sở cai nghiện ma túy.pdf