Báo cáo rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1952/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 16/12/2020
Ngày hiệu lực 16/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2020
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Báo cáo rà soát, thống kê ma túy 2020.pdf
bieu-1a.docx
bieu-1-b.doc