V/v góp ý dự thảo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1900/SLĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 07/12/2020
Ngày hiệu lực 07/12/2020
Trích yếu nội dung V/v góp ý dự thảo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Góp ý dự thảo chương trình PCMD giai đoạn 2021-2025.pdf