QUY ĐỊNH VIỆC THU THẬP TÀI LIỆU, LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
Số ký hiệu văn bản 05/2018/TT-BCA
Ngày ban hành 07/02/2018
Ngày hiệu lực 26/03/2018
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH VIỆC THU THẬP TÀI LIỆU, LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
Hình thức văn bản Quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Người ký duyệt Bộ trưởng Thượng tướng Tô Lâm
Tài liệu đính kèm thong-tu-05-2018-bo-cong-an.doc