Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trong 02 ngày 15 và 16/7 năm 2017, tại Nhà hàng Triệu Tấn - thị trấn Quảng Uyên và nhà hàng Ngon thành phố Cao Bằng, Sở Lao động thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công ty Bảo việt nhân...