Đoàn Thanh niên

Sáng ngày 26/6, tại sân Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng


Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015) Đoàn cơ sở sở lao động - Thương binh .....