Lao động - tiền lương - BHXH

Chính sách mới với lao động nữ từ 15/11/2015

Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 !

Ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 (một số điểm có hiệu lực từ 1/1/2018), thay thế Luật BHXH 2006...

Đăng kí nhận RSS - Lao động - tiền lương - BHXH