Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

TRAO TẶNG 20 XE ĐẠP CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2017

Công ty Bảo việt nhân thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã chung tay, góp sức vì sự nghiệp nhân đạo và mong muốn các em học sinh tiếp tục cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập để sau này trở thành những người có ích cho xã hội, góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

Đăng kí nhận RSS - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em