Lĩnh vực Văn phòng

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Số ký hiệu: 08/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 08/3/2019
Người ký: Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH: Nguyễn Thị Hà
Lĩnh vực văn bản:

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 255/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 12/3/2019
Người ký: Giám đốc Hoàng Thị Mỹ Hảo
Lĩnh vực văn bản:

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/5/2018
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản:

Quy chế CNTT

Số ký hiệu:
Ngày ban hành: 01/01/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

Cử công chức tham gia Đội ứng cứu sự cố thông tin mạng của tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 820/SLDTBXH-VP
Ngày ban hành: 18/7/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Số ký hiệu: 179/KH-LĐTBXH
Ngày ban hành: 7/3//2016
Người ký: Giám đốc Sở - Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Văn phòng