Kế hoạch - Tài chính

Tờ trình V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Số ký hiệu: 896/TT-SLDTBXH
Ngày ban hành: 28/7/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

Quyết định V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Số ký hiệu: 977/QD-SLDTBXH
Ngày ban hành: 14/8/2017
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Kế hoạch - Tài chính