Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Công văn về việc tuyển chọn trẻ mồ côi đưa đi nuôi dưỡng tại Trung tâm Phật tích

Số ký hiệu: 281/SLĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 19/3/2019
Người ký: Phó Giám đốc: Lãnh Xuân Huyên
Lĩnh vực văn bản:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội