Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động

Công văn về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2019 tại một số địa phương

Số ký hiệu: 1684/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành: 04/5/2019
Người ký: Thứ trưởng Bộ Lao động - TB&XH: Doãn Mậu Diệp
Lĩnh vực văn bản:

Công văn về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Số ký hiệu: 434/SLĐTBXH-VLATLĐ
Ngày ban hành: 22/4/2019
Người ký: Phó Giám đốc: Nông Minh Huân
Lĩnh vực văn bản:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động