Bảo trợ xã hội

Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều chính sách, chương trình, dự án và huy động nguồn lực của toàn xã hội trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đảm bảo công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Bảo Lâm tập trung giảm nghèo bền vững

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là cơ hội tạo ra nguồn lực đầu tư rất lớn để tăng cường một bước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, huyện Bảo Lâm đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình. Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa...

Danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo 2018 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020...

Góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương

Những năm gần đây, huyện Trùng Khánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững. Đến nay, đã có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh cho thu nhập cao, được nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện nhân rộng, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống.
 

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Ngày 10/9/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 tại tỉnh. Tham gia Hội nghị có đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và đại diện Chi cục thống kê các huyện, thành phố.

Đăng kí nhận RSS - Bảo trợ xã hội