Nghị định Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Số ký hiệu: 29/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/3/2019
Người ký: Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động