Công văn về việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Bộ Lao động - TB&XH

Số ký hiệu: 693/SLĐTBXH-GDNN
Ngày ban hành: 11/6/2019
Người ký: Phó Giám đốc: Phạm Viết Công
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề