LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - TBXH CAO BẰNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG HUYỆN NGHÈO ĐANG ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN

Thực hiện hợp đồng đặt hàng đào tạo tiếng Hàn và hỗ trợ đào tạo cho người lao động theo Quyết định 1722/QĐ-TTg, Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng đã tuyển chọn và đưa 24 lao động huyện nghèo đi đào tạo tiếng Hàn tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA (thuộc Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại- SONA). Tham gia chương trình đào tạo tiếng Hàn, người lao động huyện nghèo được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, gồm: hỗ trợ học phí; tiền ăn, ở, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo; trang cấp đồ dùng cá nhân; chi phí đi lại (01 lượt đi và về).

Ảnh: Đ/c Hoàng Thị Mỹ Hảo - Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Cao Bằng phát biểu động viên người lao động

Để nắm tình hình học tập của người lao động tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA, ngày 04 tháng 6 năm 2019 đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao Động - TBXH  tỉnh Cao Bằng đã đến làm việc với Trung tâm, kiểm tra tình hình người lao động huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng đang đào tạo tiếng Hàn; gặp mặt người lao động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong quá trình học tập và sinh hoạt; qua đó động viên người lao động cố gắng học tập, rèn luyện ý thức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy của Trung tâm, để tham gia kỳ thi tiếng Hàn trong thời gian tới đạt kết quả tốt./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

 

Các tin khác