Tập huấn công tác việc làm, an toàn lao động và thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác việc làm, an toàn lao động cấp huyện và cấp xã; từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, Sở Lao động - TBXH tổ chức hội nghị tập huấn công tác công tác việc làm, an toàn lao động và thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nông Minh Huân - Phó giám đốc Sở Lao động - TBXH chủ trì, tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng và cán bộ phụ trách công tác việc làm, an toàn lao động của Phòng Lao động- TBXH 13 huyện, thành phố; 199 cán bộ Lao động- TBXH của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cùng với công chức phòng chuyên môn của Sở và Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Ảnh: Đồng chí Nông Minh Huân - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham gia hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Sở Lao động - TBXH hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác việc làm, an toàn lao động và thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019; đồng thời thực hành khai thác cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động- phần cung lao động để phục vụ cho  xây dựng chỉ tiêu, giải pháp tạo việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

 

 

Các tin khác