Hội nghị tập huấn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại huyện Bảo Lạc

Thực hiện Kế hoạch số 426/KH-LĐTBXH ngày 19/4/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện chế chính sách đối với người có công với cách mạng, ngày 21 tháng 5 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Người có công tại huyện Bảo Lạc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Minh Huân - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đồng chí Hoàng Văn Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện, đại diện Hội Cựu chiến binh huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Lãnh đạo UBND, Hội cựu chiến binh, Công chức Văn hóa Xã hội các xã, thị trấn; các đ/c Chi hội cựu chiến binh, trưởng xóm trong toàn huyện.

 Ảnh: Ông Nông Minh Huân - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên là đại diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai những nội dung: Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ; Quyết định về hưởng trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Quyết định về 1 số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu chia. Tại Hội nghị báo cáo viên cũng đã giải đáp một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình giải quyết các chế độ trợ cấp.

Ảnh: Các đại biểu thảo luận

Thông qua lớp Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ cơ sở nắm được nội dung các văn bản về chính sách ưu đãi đối với người có công đã và đang thực hiện; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong xã, xóm hiểu và chủ động tiếp cận được các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước./.

                                                                                         Phòng Người có công

Các tin khác