Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Số ký hiệu: 08/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 08/3/2019
Người ký: Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH: Nguyễn Thị Hà
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Văn phòng
Đính kèmDung lượng
Tập tin 08.2019.TT-BLĐTBXH.docx119.92 KB