Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ ăn uống, ngủ tại tỉnh cho đối tượng người có công đi điều dưỡng năm 2019

Số ký hiệu: 565/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 17/5/2019
Người ký: Giám đốc Sở: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch - Tài chính
Đính kèmDung lượng
PDF icon 9.pdf1.17 MB