Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ thuê xe đưa, đón đối tượng người có công đi điều dưỡng năm 2019

Số ký hiệu: 564/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 17/5/2019
Người ký: Giám đốc Sở: Hoàng Thị Mỹ Hảo
Lĩnh vực văn bản: Kế hoạch - Tài chính
Đính kèmDung lượng
PDF icon 7.pdf1.16 MB