Công văn về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

Số ký hiệu: 655/QLLĐNN-ĐLAM
Ngày ban hành: 13/5/2019
Người ký: Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN: Đặng Sĩ Dũng
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động