Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019

       Thực hiện công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Lao động - TBXH về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS; công văn số 297/TTLĐNN-TCLĐ ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm lao động ngoài nước về việc thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2019 theo chương trình EPS; công văn số 1253/UBND-VX ngày 23 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện nội dung công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Từ ngày 15/5/2019 đến 17/5/2019, Sở Lao động- TBXH đã tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động tham dự kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng.

Ảnh: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người lao động đăng ký dự thi

          Người lao động đã được cán bộ tư vấn, hướng dẫn đầy đủ các nội dung liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký dự thi cho người lao động thực hiện đảm bảo đúng quy trình, toàn tỉnh có 29 lao động (28 lao động đăng ký dự thi ngành sản xuất chế tạo và 01 lao động đăng ký dự thi ngành xây dựng) đăng ký tham dự kỳ thi do Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động-TBXH và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc chuẩn bị và tổ chức; thời gian thi tiếng Hàn trong khoảng từ ngày 02/7/2019 ~ 31/7/2019; thời gian kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực từ ngày 11/11~14/11/2019./.

PHÒNG VIỆC LÀM- AN TOÀN LAO ĐỘNG

Các tin khác