Kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 532/KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 15/5/2019
Người ký: Phó Giám đốc: Lãnh Xuân Huyên
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Người có công
Đính kèmDung lượng
PDF icon 532.KH-SLĐTBXH.signed.pdf1.73 MB