Công văn về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Số ký hiệu: 434/SLĐTBXH-VLATLĐ
Ngày ban hành: 22/4/2019
Người ký: Phó Giám đốc: Nông Minh Huân
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động