Công văn về việc giới thiệu công ty triển khai tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019

Số ký hiệu: 439/SLĐTBXH-VLATLĐ
Ngày ban hành: 23/4/2019
Người ký: Giám đốc Hoàng Thị Mỹ Hảo
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
Đính kèmDung lượng
PDF icon 439.SLĐTBXH-VLATLĐ.signed.pdf1.72 MB