Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/5/2018
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Văn phòng