Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn theo Quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH ngày 09/3/2018 của Bộ Lao động - TB&XH

Số ký hiệu: 382/SLĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 16/4/2018
Người ký: Phó Giám đốc: Lãnh Xuân Huyên
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Đính kèmDung lượng
PDF icon 382 hướng dẫn nhà ở tiền tài trợ.pdf1.52 MB