Ban hành Kế hoạch thực hiện "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020

Số ký hiệu: 322/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/3/2018
Người ký: Chủ tịch tỉnh Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
Đính kèmDung lượng
PDF icon QĐ số322.pdf4.51 MB